Browse By

Nazistplakat var förtal även enligt hovrätten

Som Avsnitt tidigare skrivit om, fann Göteborgs tingsrätt i maj att den tidigare journalisten Willy Silberstein blev förtalad, då han – tillsammans med åtskilliga andra politiker, journalister och personer med judisk bakgrund – pekats ut som ”förbrytare” vid en nazistdemonstration den 30 september 2017. Vid demonstrationen, som anordnades av Nordiska motståndsrörelsen, höll nazisterna i skyltar med fotografier och namn på de påstådda ”förbrytarna”. Willy Silberstein ansökte, med stöd av föreningen Juridikfronten, om att tingsrätten skulle förklara plakatet konfiskerat.

Tingsrätten fann dock inte att det var styrkt att plakatet var en tryckt skrift, och det kunde därför inte konfiskeras enligt tryckfrihetsförordningen.

Hovrätten för Västra Sverige har nu prövat målet. ”Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och juryn att plakatets innehåll utgör förtal” skriver man. Däremot anser man, liksom tingsrätten, att det inte är styrkt att plakatet har framställts i tryckpress. Det kunde därför inte konfiskeras enligt tryckfrihetsförordningen.

Domen i hovrätten visar att det inte är tillåtet att, som nazisterna i Nordiska motståndsrörelsen gjorde i september 2017, peka ut enskilda opinionsbildare m.fl. som förbrytare. Att göra så innebär att man gör sig skyldig till förtalsbrott. Huruvida någon faktiskt kommer att dömas för de många utpekandena, kan Avsnitt dock inte sia om.