Browse By

Ingrid & Conrad åtalas för brott mot grundlagen

De tidigare parhästarna Ingrid Carlqvist och Daniel ”Conrad” Frändelöv drev under en period en podcast med namnet ”Ingrid & Conrad”. Somliga avsnitt av podden sändes live.

Den som sänder direktsända radioprogram – även på webben – måste enligt bl.a. yttrandefrihetsgrundlagen utse en ansvarig utgivare och anmäla denne till Myndigheten för press, radio och tv. Under våren 2017 inkom föreningen Juridikfronten med en anmälan till Justitiekanslern (JK) där det uppmärksammades att det saknades en ansvarig utgivare för ”Ingrid & Conrad”. Det resulterade i att JK skickade ut en erinran till Carlqvist och Frändelöv med en upplysning om de regler som gäller.

Trots erinran från JK valde Carlqvist och Frändelöv att fortsätta med direktsändningar utan att utse och anmäla en ansvarig utgivare. Under hösten 2017 valde därför Juridikfronten att skicka in ytterligare en anmälan till JK, som sedermera beslutade att inleda förundersökning.

Idag (14/12) skickade JK in en ansökan om stämning till Helsingborgs tingsrätt. Carlqvist och Frändelöv åtalas tillsammans för att – uppsåtligen eller av oaktsamhet – ha underlåtit att utse alternativt anmäla ansvarig utgivare.

Datum för huvudförhandling är ännu inte bekräftat och Avsnitt lär få anledning att återkomma i ämnet.