Browse By

Förundersökning mot Midgård

Observeras bör att juridikfronten.org drivs av redaktionen för Samhällsmagasinet Avsnitt. Tidskriftens position i sakfrågor behöver inte överensstämma med föreningen Juridikfrontens.

Nätbutiken Midgård säljer vit makt-musik, böcker och andra föremål med ett extremnationalistiskt budskap. Två personer som ansvarat för innehållet på sajten dömdes år 2015 respektive 2018 för hets mot folkgrupp på grund av nazistiska symboler och andra budskap på sajten. Anmälare var föreningen Juridikfronten. Enligt uppgifter till Avsnitt har Justitiekanslern nyligen beslutat om förundersökning mot Midgård, rörande misstänkt hets mot folkgrupp. Det är bl.a. symboler som länge har använts av bl.a. nazister som föranlett JK:s beslut. Efter att förundersökning har inletts har man på sajten – sannolikt för att utgivaren ska undgå ansvar, till följd av den kontroversiella grundlagsändring som trädde i kraft vid årsskiftet – redigerat i vart fall ett 20-tal bilder, så att vissa symboler tagits bort eller blivit svårare att identifiera.

Avsnitt kan notera att en positiv följd av den nya regleringen är att extremnationalistiska utgivare väljer att frivilligt avlägsna ”gamla” inlägg vars innehåll skulle kunna tangera det straffbara området. Som fallet Midgård visar krävs det inte ens att Justitiekanslern underrättar utgivaren om det straffbara i ett budskap. Även på den nazistiska sajten Nordfront har åtskilliga hyllningar till Adolf Hitler raderats sedan årsskiftet. I och med att inlägg som raderas till följd av lagändringen redan har varit publicerade under över ett år, kan yttrandefriheten knappast ta någon beaktansvärd skada av utgivarnas nya incitament att radera rashets, ärekränkning och andra angrepp, från massmediewebbplatser. Det finns således knappast, som vissa alarmistiska lobbyister påstår, skäl att inskränka JK:s möjligheter att underrätta utgivare om förment straffbara publiceringar, enligt Avsnitts mening. Att yttrandefrihetsbrotten minskar måste ett väsentligt samhällsintresse, som inte övertrumfas av yttrandefrihetsintresset, särskilt som utgivare som vill få ett yttrandes straffbarhet prövad alltjämt har möjlighet att låta bli radering och invänta ett åtal.