Ny förundersökning mot Nordfront, vars utgivare hittills sluppit straff i 118 fall

Browse By

Justitiekanslern, JK, har relativt nyligen inlett en förundersökning om hets mot folkgrupp på grund av en publicering på Nordiska motståndsrörelsens sajt Nordfront. Det rör sig om ett nazistiskt budskap av symboliskt slag, som anmälts av föreningen Juridikfronten. Eftersom det var över ett år sedan publiceringen skedde, lär dock inte förundersökningen leda till åtal, utan endast till att budskapet tas bort från sajten. Detta är konsekvensen av den kritiserade ”ettårsregel” som gäller sedan årsskiftet.

Hittills i år har JK lagt ned förundersökning om hela 118 (!) publiceringar på Nordfront, som JK bedömt utgjort hets mot folkgrupp. Den ansvarige utgivaren slipper således straff för 118 förmodade fall av hets mot folkgrupp, som alla har anmälts av föreningen Juridikfronten.