Browse By

Straffbarhetsdenuntiation till nazist om 98 brott

Från och med 1 januari i år gäller en ansvarsbegränsningsregel beträffande brott på massmedias webbplatser. Den innebär att en utgivare slipper allt ansvar för sådana brottsliga inlägg som legat på webbplatsen i ett år, förutsatt att hen tar bort inläggen inom fjorton dagar från det att Justitiekanslern, JK, eller målsäganden har underrättat utgivaren om att inläggen innefattar brott, räknat från det att underrättelsen togs emot. Sådana underrättelser kan kallas straffbarhetsdenuntiationer.

Nu har JK Mari Heidenborg skickat en första straffbarhetsdenuntiation till utgivaren för den nazistiska webbplatsen Nordfront. Underrättelsen handlar om hela 98 olika fall av hets mot folkgrupp – bl.a. en bild som antyder att utomeuropeiska invandrare har sexuellt umgänge med djur, och hyllningar av Adolf Hitler. Inläggen har anmälts av föreningen Juridikfronten.

”Om du tar bort informationen ur databasen inom två veckor efter det att du tagit emot denna underrättelse kan du inte hållas ansvarig för informationen” skriver JK till utgivaren. Trots att nazister tidigare har undanhållit sig delgivning av viktiga handlingar, har underrättelsen skickats med vanlig post. Det kan alltså dröja innan Nordfronts utgivare i praktiken tvingas ta ställning till om de brottsliga inläggen ska tas bort eller inte. Sannolikt tas inläggen bort, och 98 fall av hets mot folkgrupp kommer aldrig att kunna lagföras.