Browse By

Fängelse för antisemitisk bloggare

I början av förra veckan dömdes en 72-årig bloggare till tre månaders fängelse vid Nyköpings tingsrätt för tolv fall av hets mot folkgrupp. Samtliga åtalspunkter var resultatet av anmälningar från den ideella föreningen Juridikfronten. Mannen har under många år drivit en blogg där han under senare år uttalat stöd för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen.

Åtalspunkterna gällde diverse inlägg på 72-åringens blogg som gav uttryck för missaktning mot framförallt judar men även mot homosexuella, araber och indier. Den tilltalade förnekade brott och uppgav till tingsrätten att han vägrade närvara vid huvudförhandlingen eftersom hela processen var att se som ”trams”. Målet avgjordes följaktligen i mannens utevaro.

72-åringen dömdes så sent som i början av maj 2018 till villkorlig dom och dagsböter av samma tingsrätt för sju fall av hets mot folkgrupp. Domstolen konstaterade i den nya domen att det därmed handlar om ”uppenbart lagtrots” och eftersom mannen vägrat delta i en personutredning hos frivården ansåg rätten att det saknas möjlighet att välja annan påföljd än fängelse. Fängelsestraffets längd fastställdes, i enlighet med åklagarens yrkande, till tre månader.

När Avsnitt ber 72-åringen, som blev intervjuad av nazistiska Nordfront efter den förra domen, om en kommentar, hänvisar han till sin blogg. Där kallar han sin egen försvarare för ”brännvinsadvokat” och påstår sig vara dömd för sina politiska åsikter. Han upprepar även sina brott genom att hylla Adolf Hitler.

Det återstår att se om 72-åringen kommer överklaga domen. Avsnitt kommer i vanlig ordning att följa ärendet.