Juridikfronten i möte med justitieministern och inrikesministern

Browse By

Avsnitt rapporterade förra året om det möte med statsministern och justitieministern som en företrädare för Juridikfronten då medverkade vid. Juridikfrontens representant hade företrätt ett stort antal personer i ärenden gentemot Google avseende s.k. avindexering av en webbplats med ett antisemitiskt register, som tidigare fått spridning via Googles söktjänst. Ärendet uppmärksammades i flera medier och ledde till att regeringen tillkallade sig de sociala mediejättarna för att föra en dialog om arbetet mot brott på dessas plattformar. Mötet med regeringens representanter begärdes av en grupp av de personer som hängts ut i registret, och handlade om nazistisk och nationalistisk brottslighet samt de brister i rättseffektiviteten man iakttagit. Frågan om hur IT-bolagens ansvar för det material de tillhandahåller kan stramas upp eller klargöras berördes också.

I slutet av maj träffade Robin Enander från Juridikfronten, tillsammans med journalisterna Jan Scherman och Helle Klein, inrikesminister Mikael Damberg och justitieminister Morgan Johansson för uppföljning av det tidigare mötet. Vid mötet medverkade även en företrädare för polisledningen. Expressen rapporterade från mötet och intervjuade Robin Enander.

Juridikfrontens representant lyfte fram bl.a. de effekter som redan kunnat iakttas av  ansvarsbegränsningsreglerna som infördes vid årsskiftet. Ett frapperande exempel är att nazistiska Nordfronts ansvarige utgivare kunnat gå fri från åtal för 118 fall av hets mot folkgrupp. I andra sammanhang har andra aktörer framfört kritik mot ansvarsbegränsningsreglerna utifrån helt andra perspektiv. Efter mötet har regeringen dock meddelat att ”det i dagsläget finns något behov av en översyn av de nya reglerna om utgivares ansvarsfrihet för visst material på nätet, den så kallade arvsynden”, men att man följer utvecklingen noga.

Juridikfrontens representant tog även upp exempel på hur likartade ärenden beträffande hets mot folkgrupp hanteras på vitt skilda sätt av olika polisregioner och olika åklagare.

Regeringen informerade om att man för tillfället håller på att utarbeta direktiv för en utredning som ska titta närmre på möjligheterna att ytterligare inskränka möjligheterna att verka för organisationer vars verksamhet innebär rasistisk förföljelse. Sådan lagstiftning är möjlig att genomföra till följd av ett hittills outnyttjat stadgande i 2 kap. 24 § regeringsformen.

Polismyndighetens företrädare informerade om det arbete som görs inom polisen för att höja kompetensen och utredningsförmågan avseende hatbrott och hets mot folkgrupp.

– Vi har fått till stånd en god dialog och jag upplever att regeringen och Polismyndigheten tar de erfarenheter och synpunkter, som jag förmedlade under mötet, på allvar, säger Robin Enander i en kommentar till Avsnitt.

Ett ytterligare möte kommer att äga rum längre fram för att fortsätta dialogen.