Browse By

Unik dom om brott mot BBS-lagen efter anmälan från Juridikfrontens ordförande

Idag dömdes den man som drivit Facebookgruppen ”Stå upp för Sverige” av Eskilstuna tingsrätt för brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, den s.k. BBS-lagen. Mannen döms för att ha underlåtit att ta bort åtta kommentarer som tingsrätten menar uppenbart har innefattat hets mot folkgrupp. Ett viktigt vittne i domen var Juridikfrontens tidigare ordförande Robin Enander, som upplyst den nu dömde mannen om att hets mot folkgrupp förekom i gruppen. På grund av Enanders upplysning har den dömde ”hållit sig medvetet okunnig” om två av inläggen och hans ”underlåtenhet har därmed varit grovt oaktsam”, skriver rätten. I fråga om övriga inlägg menar domstolen att det är ”uppenbart att han måste ha läst meddelandena i kommentartråden”. Tingsrätten menar att gärningarnas straffvärde motsvarar ett fängelsestraff, men dömer den tidigare ostraffade mannen till villkorlig dom och 60 dagsböter.

Föreningen Juridikfronten har under lång tid försökt bekämpa brott mot BBS-lagen. På extremnationalistiska webbplatser har det länge förekommit brottsliga kommentarer till redaktionellt material, och det har varit svårt att komma åt kommentatorerna. BBS-lagen gör det möjligt att åtala blogginnehavare och moderatorer och dylikt som låtit bli att ingripa mot brottsliga inlägg. Lagen har ansetts närmast obsolet och har i princip inte använts sedan den tillkom år 1998 – särskilt inte efter en frikännande dom i Högsta domstolen – men tingsrättsdomen visar att det är möjligt att tillämpa lagen även på dagens internet-”forum”.

En medlem i Juridikfronten hjälpte i slutet av år 2012 Aftonbladet Kultur att granska de högerextrema sajterna, och Aftonbladets uppmärksammande av BBS-lagen ledde till att en då stor extremnationalistisk sajt ändrade sina kommentarsregler, något som noterats i Statens medieråds rapport ”Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet” (s 79, not 61).

År 2013 gav Juridikfronten ut en skrift om brottsliga inlägg i kommentarfält på dåvarande Avpixlat, och anmälde två dåvarande riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna för brott mot BBS-lagen (personer som slog ifrån sig och inte blev åtalade). Föreningen anmälde samma år även personerna bakom nazistsajten Nordfront, för brott mot BBS-lagen genom underlåtenhet att ta bort hundratals fall av hets mot folkgrupp och även fall av uppvigling, och en förundersökning inleddes till slut. Denna ledde dock inte till åtal, eftersom dåvarande utgivare för Nordfront dömdes för andra brott, också efter föreningens anmälningar.

År 2016 anmälde Juridikfronten en person som enligt egen utsago underlåtit att ta bort ett missaktande inlägg om araber från sin Facebookvägg – ett inlägg han sade sig inte ha skrivit själv. På basis av 2016 års anmälan skrev Robin Enander, som då var ordförande i Juridikfronten, i april 2017 en anmälan mot administratören för ”Stå Upp För Peter Springare”, som Facebookgruppen hette då. Till Enander skrev den nu dömde mannen: ”Du kan väl gå in på några vänstersidor och påtala det fina hatet istället. Hejdå” En annan organisation, som saknar samarbete med Juridikfronten, anmälde därefter andra uttalanden i samma Facebookgrupp, en grupp som idag heter ”Vi som står upp för Sverige”. Resultatet blev det åtal på åtta punkter som Eskilstuna tingsrätt idag bifallit.

Det återstår att se om domen, som i stort förefaller vederhäftig, överklagas. En sak som kan anmärkas mot den är att ett av inläggen som domen omfattar nyligen har varit föremål för åtal om hets mot folkgrupp, men då ansågs inte kommentaren innefatta hets mot folkgrupp (se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom 2019-06-18 i mål nr B 165-19). Avsnitt kommer att följa ärendet.