Browse By

Fler nazister dömda med anledning av Almedalshändelser

Stockholms tingsrätt behandlade förra året en del av händelserna i Almedalen 2017, där Nordiska motståndsrörelsen (NMR) ”deltog”, i en deldom. Nu har ännu en deldom meddelats. En nazist fälls för misshandel, våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd och får ett kortare fängelsestraff, men frias från åtal om anstiftan till misshandel. En annan frias från åtalet om misshandel men döms för ringa vapenbrott till dagsböter och tredje döms för hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 30 dagsböter, men frias från misshandelsåtalet. En fjärde, som var åtalad endast för misshandel, frikänns. Åtalet om hets mot folkgrupp, som föranleddes av en anmälan från föreningen Juridikfronten, gällde att nazisten ropat slagordet ”hell seger” när mångfaldsparaden passerade.

Det muntliga yttrande som [nazisten] tillsammans med andra sålunda fällt har skett på en plats där det funnits många människor i rörelse och i ett sammanhang där det framgått att detta yttrande och andra yttranden åtminstone delvis varit riktat mot och avsett att uppfattas av deltagarna i mångfaldsparaden. Det ifrågavarande uttalandet har därmed spritts i den mening som avses i straffbudet. Även om yttrandet skett inom ramen för en tillståndsgiven politisk aktivitet har uttalandet klart överskridit gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande de grupper som avsetts och ger uttryck för hot och missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, sexuell läggning och trosbekännelse. Det kan enligt tingsrättens mening inte råda något tvivel om att [nazisten] i egenskap av aktiv medlem i NMR insett att yttrandet haft den innebörden.” skriver tingsrätten.