Browse By

Husrannsakan hos vit makt-aktör

Efter att föreningen Juridikfronten anmält att en vit makt-aktör spritt propaganda som hyllar bl.a. de nazistiska stormtrupperna och raskrig, inledde Justitiekanslern, JK, en förundersökning i början av maj. Den 15 augusti beslutade JK att en husrannsakan skulle genomföras hos den skäligen misstänkte i dennes bostad med tillhörande förråd. Den 17 augusti hade resultatet av husrannsakan redovisats – föremål under fjorton punkter hade tagits om hand, och förvarades av en av polisens demokrati- och hatbrottsgrupper. JK beslutade att ta föremålen i beslag, eftersom de kan antas ha betydelse för utredningen av brottet.

JK har även inlett förundersökning med anledning av andra misstänkta brott begångna av samma vit makt-aktör. Förundersökningarna pågår alltjämt och Avsnitt följer ärendet.