Browse By

Dom mot nazistisk utgivare för publiceringar om Förintelsen som ”en bluff”

Samma dag som Nordfronts utgivare fälldes för hets mot folkgrupp fälldes även den kvinnliga tidigare utgivaren för Nordiska motståndsrörelsens officiella sajt för samma brott. En medlem i Juridikfronten hade informerat Justitiekanslern om publiceringar som var aktuella i målet.

De publiceringar som åtalet gällde handlade om att budskapet ”Förintelsen är en bluff” projicerats med laser av NMR-anhängare på Malmö synagoga i samband med en förintelsekonferens.

Tingsrätten hänvisar till en dom från Svea hovrätt från i somras, där hovrätten redogör för Nordiska motståndsrörelsens ideologi och anger att ”en text eller bild – som i ett annat sammanhang hade kunnat utgöra en del av en saklig diskussion och vara straffri – vid en publicering på NMR:s hemsida innebär en sådan missaktning av de berörda grupperna att den utgör hets mot folkgrupp” men dock anger att varje artikel, text eller bild måste prövas för sig, ”där det är centralt hur en mottagare haft anledning att uppfatta innehållet”.

En åtalad artikel handlade om projiceringen på Malmö synagoga av budskapet ”Förintelsen är en bluff!” under en förintelsekonferens. Detta beskrivs av tingsrätten som ”en projicering med en text som förnekar massförintelsen av judar som skedde under andra världskriget i Nazi-Tyskland under Adolf Hitlers styre, på en judisk byggnad avsedd för bland annat gudstjänster.” Artikeln om projiceringen lyfter till viss del fram NMR:s verksamhet och målsättning. Sammantaget medför detta enligt tingsrätten att ”bilden och dess bildtext i detta sammanhang inte kan tolkas på något annat sätt än att den uttrycker missaktning för judar”.

Samma bedömning gjorde tingsrätten avseende en artikel om att ”etablissemanget” skulle ha ’gråtit ut’ efter NMR:s ”djärva aktion mot världens makthavare”, avseende en intervju med ”en av lasermännen”, avseende en videorapport om händelsen på engelska och avseende en årsgenomgång innehållande bl.a. bilden på projiceringen. Publiceringarna antingen hyllar uttryckligen eller har en ”hyllande underton till” projiceringen på synagogan.

I samtliga fem fall finner tingsrätten att publiceringarna utgör hets mot folkgrupp som inte är ringa. Eftersom utgivaren inte förekommer i ”något avsnitt i belastningsregistret som har någon inverkan på valet av påföljd” stannade påföljden vid villkorlig dom i förening med 60 dagsböter.

Se även denna artikel angående tidigare praxis om förnekande av Förintelsen.