Browse By

Hetsdom mot nazistisk utgivare – anagram fällt

Efter anmälningar från föreningen Juridikfronten har den kvinnliga utgivaren för Nordfront dömts för två fall av hets mot folkgrupp av Falu tingsrätt.

Åtalet gällde delvis en recension av en tv-serie, som ska ha avvikit från sin förlaga beträffande de medverkandes ursprung. Tingsrätten ansåg att ”artikeln präglas av ett underförstått förakt mot personer med annan än ljus hudfärg”. Även om långtgående och provocerande yttranden är tillåtna ansåg tingsrätten att uttalandena i artikeln ”är uppenbart nedsättande mot gruppen mörkhyade personer med anspelning på (eller snarare här med direkt hänvisning till)” hudfärg. Tingsrätten fann att publiceringen innefattade ett icke ringa fall av hets mot folkgrupp.

Beträffande uttrycket ”HEIG ISEL”, som förekommit på en tröja som en flygbladsutdelare burit, konstaterade tingsrätten att det rör sig om ett anagram för ”sieg heil”. Även om det inte är allmänt känt att anagrammet associeras med ”sieg heil” har det i detta sammanhang förekommit i sammanhanget att nationalsocialister delat ut flygblad om ”ditt folks överlevnad”. Med en sådan inramning ”får det anses naturligt för en mottagare att tolka” anagrammet ”heig isel” som ”sieg heil”. Hets mot folkgrupp var därför för handen. Tingsrätten friade dock en annan publicering av ”heig isel” där det inte förekom något sammanhang. Den tröjbärande mannen ”är snaggad och bär därtill en s.k. torshammare som hänge vid halsen” men vid en helhetsbedömning fann tingsrätten att dessa omständigheter inte är tillräckliga för att bilden ska anses uttrycka missaktning för judar på ett sådant sätt som krävs för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp.

Det kan konstateras att bestämmelsen om hets mot folkgrupp, precis som all annan lagstiftning, inte är statisk. Den som vill uttrycka förakt – eller kärlek – kommer på nya sätt att göra detta, och då måste tillämpningen av lagen ”hänga med”. Huvudsaken måste vara att budskapet varit missaktande eller hotfullt och att den som uttryckt budskapet förstått detta. Högre grad av förutsebarhet än så kan knappast fordras av bestämmelsen om hets mot folkgrupp (eller bestämmelserna om förtal eller olaga hot, etc.). Det faller sig således helt naturligt att även nya anagram och nya symboler som förknippas med tankar om rashat faller under befintlig lagstiftning. ”Heig isel” har ingen annan betydelse än som anagram för ”sieg heil” och det hade varit besynnerligt att inte bedöma frasen i ett nationalsocialistiskt sammanhang som likvärdig med ”sieg heil”.