Browse By

Dom för hets i Telegramkanal

För några veckor sedan föll domen i målet om Telegram-kanalen för Sniper Records. Sniper Records har under lång tid gett ut vit makt-musik och sålt sådan via nätet, tidigare via en egen webbplats och senare via en kanal för Telegram. Företrädare för inrättningen, som beskrivit sig som en ”nationalsocialistisk stiftelse” har flera gånger dömts för hets mot folkgrupp. Det aktuella åtalet gällde 22 fall av hets mot folkgrupp – några antijudiskt budskap i text och ett budskap riktat mot homosexuella, men framförallt en mängd symboler som förknippas med den tyska nationalsocialismen (hakkors, tyska örnen, Totenkopf-dödskallen, varghaken, det keltiska korset och triskelen; se Expos symbollexikon).

Juridikfronten anmälde de aktuella brotten. Föreningen har även medverkat till att felskrivningar i stämningsansökan kunde rättas.

Gävle tingsrätt dömde den 41-årige tilltalade mannen för samtliga åtalade gärningar. Tingsrätten konstaterade att mannen tagit emot och skickat ett stort antal beställningar och tjänat pengar på detta. Hans lägenhetsförråd och ett förråd han hyrde var ”tämligen fyllt” med skivor, märken och tröjor som såldes via Telegramkanalen, ”allt med anknytning till nationalsocialismen”. Mannen är knuten till Sniper Records sedan cirka 20 år och har tidigare dömts för hets mot folkgrupp. Enligt tingsrätten är det ofrånkomligt att det keltiska korset i det aktuella sammanhanget ger uttryck för hot eller missaktning mot judar och/eller andra etniska grupper.

Tingsrätten bedömer att straffvärdet motsvarar fängelse i fyra månader. Mannen dömdes senast för ungefär ett år sedan för olovlig befattning med sprit och narkotikabrott. Tingsrätten dömde mannen, som lever under ordnade förhållanden, för hets mot folkgrupp till villkorlig dom i förening med 120 timmars samhällstjänst.