Browse By

Hetsdom mot utgivare om bl.a. anagram står fast

Den kvinnliga utgivaren för Nordfront, tidigare organ för nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen, dömdes i december förra året för publicerade uttalanden som enligt tingsrätten ”präglas av ett underförstått förakt mot personer med annan än ljus hudfärg”. Hon dömdes även för användning av anagrammet ”heig isel” (för ”sieg heil”) i ett nationalsocialistiskt sammanhang. Föreningen Juridikfronten hade anmält yttrandena.

Svea hovrätt har nu prövat utgivarens överklagande av domen (villkorlig dom och 50 dagsböter). Utgivaren ville bli frikänd eller åtminstone att hovrätten bedömde gärningarna som ringa. Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än tingsrätten i fråga om skuld, rubricering, påföljd eller rättegångskostnader. Hovrätten tillägger syrligt: ”Det som [utgivaren] har angett i hovrätten om att hon kan komma att förlora sin anställning om hon inte upphör med sitt politiska engagemang utgör inte skäl att mildra påföljden.” Tingsrättens dom fastställdes.

Anagrammet ”heig isel” nämns i den statliga utredning från 2019 där Juridikfronten hade en representant.