Browse By

Ny förundersökning mot Nordfront, sannolikt utan åtal – förundersökning om vit makt-skiva nedlagd

Justitiekanslern, JK, beslutade idag, efter anmälan från föreningen Juridikfronten, att inleda förundersökning avseende tre fall av hets mot folkgrupp på Nordfront. Det gäller samma publiceringar som förekommit även på Nordiska motståndsrörelsens officiella webbplats. Manipulerade bilder av förintelseöverlevaren Hédi Fried med text, som ”av en bred allmänhet måste uppfattas som bl.a. missvisande” och ”kan uppfattas som sårande för hennes efterlevande” ansåg JK dock inte innefatta hets mot folkgrupp eller förtal.

Det kan antas att den s.k. ettårsregeln kommer att tillämpas i ärendet och något åtal därför inte väckas. Igår lade JK ned förundersökningen om samma publiceringar på NMR:s officiella webbplats, med denna motivering: ”Den ansvarige utgivaren har, inom två veckor efter underrättelse från Justitiekanslern, tagit bort den aktuella informationen från databasen. Det kan antas att informationen började tillhandahållas på webbplatsen för mer än ett år sedan. Den ansvarige utgivaren kan därmed inte hållas ansvarig för informationen (se 6 kap. 6 § yttrandefrihetsgrundlagen).”

I förrgår lade JK ned en förundersökning om hets mot folkgrupp, som rörde utgivande av en cd-skiva som sålts via en vit makt-webbutik. Motiveringen var följande: ”Det går inte att bevisa att de misstänkta personerna medverkat till framställning eller spridning av den aktuella cd-skivan på ett sådant sätt att de kan hållas ansvariga enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Det har inte heller gått att klarlägga vem som enligt yttrandefrihetsgrundlagen ansvarar för utgivningen av skivan. Ytterligare utredningsåtgärder kan inte antas leda till någon annan bedömning. Förundersökningen ska därför läggas ned och ärendet hos Justitiekanslern avslutas.”

– Det är tråkigt när det inte ens blir fråga om åtal när ett brott upptäckts, anmälts och utretts, säger en talesperson för anmälaren, föreningen Juridikfronten, till Avsnitt.