Browse By

Juridikfronten anmäler nazistiskt missbruk av klassisk Bergmanfilm

Svensk nazist

Nordfrontpropagandist

Föreningen Juridikfronten ägnar sig inte endast åt att beivra hets mot folkgrupp. Under året har föreningen bistått en enskild i ett mål om ärekränkning, och åtal om uppvigling har tidigare väckts på grund av föreningens verksamhet.

Nu har Juridikfronten inkommit med något så ovanligt som ett slags anmälan till Kungliga Akademien för de fria konsterna, vanligen kallad Konstakademien. Anmälan handlar om att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen i sin propaganda har använt en bildruta från den klassiska Ingmar Bergman-filmen ”Det sjunde inseglet” från 1957, där korsriddaren spelad av Max von Sydow spelar schack med Döden.

Konstakademien kan såsom myndighet ingripa mot missbruk av klassiska verk av bildkonst. Om ett verk ”återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen” kan akademien yrka att en domstol meddelar förbud mot återgivandet, vid vite. Det är en sådan process som Juridikfronten nu har hemställt att Konstakademien inleder mot föreningen Nordfront. ”Tillhandahållandet måste således anses kränka den andliga odlingens intressen, särskilt som upphovsmän kan bli ovilliga att framställa kvalitetsverk om dessa i framtiden obeivrat kan användas i nazistpropaganda” skriver man i anmälan.

Avsnitt lär få anledning att återkomma i ämnet.