Heilfest på bygdegård – sex personer med koppling till NMR dömda

Browse By

Som Avsnitt tidigare rapporterat väcktes det under hösten 2019 åtal om hets mot folkgrupp vid Falu tingsrätt mot tio personer som är eller har varit medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Åtalet avser en händelse vid en intern samling efter organisationens demonstration i Falun den 1 maj 2017. Händelsen anmäldes av den ideella föreningen Juridikfronten.

Bland de åtalade återfinns bland annat organisationens ledare, Simon Lindberg, och Freddy Nerman, som är chef för den del av NMR som betecknas näste 3. Även Nordfronts tidigare utgivare, Markus Larsson, finns bland de åtalade. Övriga åtalade är personer som åtminstone vid tidpunkten var medlemmar i NMR.

Idag kom domen mot Nerman, Larsson och ytterligare fyra av de åtalade. Samtliga sex fälldes och för tre av dem bestämdes påföljden till villkorlig dom och dagsböter. För övriga tre, vilket inkluderar Nerman och Larsson, ansågs redan utdömda påföljder i andra mål kunna avse även den ”nya” brottsligheten. Tingsrätten konstaterar att de tilltalade ”inte varit särskilt talträngda och har mest avböjt att över huvud taget uppge något om vare sig bilder eller förehavanden den 1 maj 2017”. Rätten konstaterar dock även att de bilder och den film som åberopats som bevisning ”talar alla sitt tydliga språk”.

Lindberg och ytterligare tre personer missade huvudförhandlingen och något datum för ny huvudförhandling för de fyra är ännu inte satt. Sedan tidigare är även en 18-årig man, som enligt uppgifter inte längre har något samröre med NMR, dömd för sin del i händelsen.

Det är ännu inte känt om någon av de dömda har för avsikt att överklaga domen och Avsnitt kommer i vanlig ordning att följa ärendet.