Browse By

Tidigare utgivare fälls för hets även i hovrätten

Göta hovrätt dömde idag nazistiska Nordfronts förre ansvarige utgivare Markus Larsson till skyddstillsyn för hets mot folkgrupp, efter en anmälan från föreningen Juridikfronten.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att vissa vanhedrande anklagelser mot homosexuella i en Nordfront-artikel ”inte inbjuder till en kritisk diskussion beträffande sexuell läggning eller familjepolitik” utan ”uttrycker just sådan missaktning som bestämmelsen om hets mot folkgrupp avser att träffa”. Hovrätten anser att det måste antas att artikeln har fått stor spridning, och att det därför inte finns utrymme att se brottet som ringa. Larsson har 2018-2019 dömts för andra brott, men trots återfallet i brott anser hovrätten att skälen för fängelse inte är särskilt starka, och menar att skyddstillsyn kan bidra till att Larsson avhåller sig från fortsatt brottslighet. Larsson frikändes även av hovrättens majoritet för ett annat åtalat brott, olaga våldsskildring, som Juridikfronten inte anmält.

Juridikfrontens verksamhet har lett till att samtliga utgivare för Nordfront och dess föregångare Patriot.nu har dömts för hets mot folkgrupp, förutom den nuvarande utgivaren. Den sistnämnde, Marcus Hansson, har dock nyligen åtalats av Justitiekanslern. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, som driver Nordfront, har i år flyttat en del av sin propagandaverksamhet till webbplatsen Motståndsrörelsen.se, som har en annan ansvarig utgivare.