Browse By

Ännu en nazistisk utgivare döms för hets

Nazistiska Nordfronts nuvarande utgivare, 32-åriga Marcus Hansson i skånska Lomma, dömdes den 30 oktober för hets mot folkgrupp genom tillhandahållande av ett inlägg på Nordfront under knappt fem månaders tid. I inlägget påstods att ett Pridetåg av ”homo- och pedofiler” och ”pedofilvurmare” i Ludvika anordnades för att ”främja sexualiseringen av Ludvikas barn”, och att ”HBTQP-rörelsens” egentliga syfte är att bl.a. sexualisera barn. Falu tingsrätt ansåg att texten anklagade homosexuella som grupp för att vara pedofilvurmare, vilket ”ger uttryck för en ordentlig missaktning för denna grupp”. Straffvärdet var dock inte ”anmärkningsvärt högt” och ett tidigare, i somras, utdömt fängelsestraff på tre månader var enligt tingsrätten tillräckligt för avtjänande även av hetsbrottet.

Föreningen Juridikfronten, som låg bakom anmälan som ledde till domen, har sedan dess verksamhet inleddes år 2007 fått samtliga utgivare av Nordfront och föregångaren Patriot.nu fällda för hets mot folkgrupp. Det förefaller inte vara möjligt att driva en nazistisk webbplats utan att missakta eller hota grupper som homosexuella och judar.

På två punkter blev Justitiekanslern, som väckt åtalet, tvungen att lägga ned detsamma på grund av den s.k. ettårsregeln, som hittills framförallt lett till att nazister kommit undan åtal för över 650 brott. Hansson begärde frikännande dom, men rätten valde att skriva av målet istället för att frikänna honom. På en punkt blev Hansson dock frikänd. Anagrammet ”heig isel” (för ”sieg heil”) på en tröja på ett fotografi av en grupp nazister räckte inte för fällande dom. Vilken omständighet som var utslagsgivande framgår inte av domen, men tingsrätten anger att tolkningen (dvs. ”sieg heil”) inte är allmänt veterlig, att det inte är ”påfallande tydligt” vilken text som fanns på tröjan, och att bilden snarast vill visa ett samkväm med ”tonvikt på bland annat god mat” utan anspelning på de avbildades åskådning (förutom Nordiska motståndsrörelsens fana i bakgrunden).

Bedömningen innebär knappast att ”heig isel” nödvändigtvis är ett straffritt uttalande, utan snarare endast att budskapet inte var tillräckligt tydligt i det aktuella fallet. Ett mer renodlat fall skulle kunna behandlas annorlunda i domstol.