Browse By

Största åtalet för hets mot folkgrupp någonsin – mot nazistisk sajt

Som Samhällsmagasinet Avsnitt rapporterat om tidigare inkom Juridikfronten under förra året med anmälningar av ett rekordstort antal fall av misstänkt hets mot folkgrupp på Nordiska motståndsrörelsens propagandasajt Nordfront.

Den 19 april i år väckte Justitiekanslern åtal mot den ansvarige utgivaren Emanuel Lärkestål för 103 fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp på Nordfront. 

Åtalet härrör från Juridikfrontens anmälningar under förra året. Utöver de gärningar som omfattas av åtalet har Juridikfronten inkommit med ytterligare anmälningar. Det är alltså inte uteslutet att åtalet kan komma att utvidgas. 

Lärkestål är sedan tidigare åtalad för flera fall av hets mot folkgrupp efter anmälningar från Juridikfronten.

Det nu aktuella åtalet omfattar 91 hyllningar av Adolf Hitler i anslutning till artiklar publicerade på den nazistiska propagandasajten. Därutöver åtalas den ansvarige utgivaren för fem bilder på hakkors, en bild på Horsst Wessel med två hakkors, en antisemitisk artikel, och två homofobiska artiklar. Det aktuella åtalet är inte det enda pågående åtalet mot Lärkestål.

– Detta är det största åtalet för hets mot folkgrupp i svensk rättshistoria, säger Juridikfrontens ordförande Johan Nordqvist till Avsnitt.

Emanuel Lärkestål är inte ensam om att ha åtalats på grund av föreningen Juridikfrontens arbete. De tidigare utgivarna för Nordfront, Fredrik Vejdeland och Martin Saxlind, har dömts för flera fall av hets mot folkgrupp och i Vejdelands fall även för uppvigling. Utgivaren för Nordfronts föregångare Patriot.nu, Emil Hagberg, dömdes också till fängelsestraff för liknande brott.

Om Lärkestål döms för de förmodade brotten har alltså samtliga ansvariga utgivare för Nordfront dömts för hets mot folkgrupp till följd av Juridikfrontens verksamhet.

Datum för huvudförhandling är ännu ej känt. Avsnitt kommer att få anledning att återkomma till målet.