Browse By

Ny ansvarig utgivare för Nordfront och ännu en förundersökning inledd

Att agera ansvarig utgivare för Nordiska motståndsrörelsens diverse propagandakanaler kan vara en otacksam uppgift. Samtliga tidigare utgivare för Nordfront och dess föregångare, patriot.nu, har dömts för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp, samt vid ett tillfälle även uppvigling, alla gånger till följd av anmälningar från Juridikfronten.

I våras väcktes ett rekordstort åtal mot Nordfronts dåvarande utgivare, Emanuel Lärkestål, som omfattar totalt 107 åtalspunkter om hets mot folkgrupp. Huvudförhandling i det målet hålls i Örebro tingsrätt den 27-28 september.

Kort efter att åtal väckts mot Lärkestål ersattes han som ansvarig utgivare av Markus Larsson, en mångårig medlem i NMR som tillhör näste 1 och är en del av organisationens mediagrupp. I ett tidigare hemligstämplat beslut taget 4/7 inledde Justitiekanslern (JK) ännu en förundersökning om hets mot folkgrupp mot Nordfront som sedermera utvidgades i beslut tagna 16/8 och 29/8. Larsson riskerar nu att åtalas för sammanlagt 48 fall av hets mot folkgrupp.

41 av de artiklar som utredningen mot Larsson omfattar ingick bland de 43 publiceringar som JK i våras valde att inte inleda förundersökning om – trots att brott ansågs föreligga. Det beslutet får förmodas ha tagits närmast av praktiska skäl då dåvarande ansvarig utgivare, den tidigare nämnde Lärkestål, vid det laget alltså redan väntade åtal för 107 fall av hets mot folkgrupp. Juridikfronten uppmärksammade senare JK på att artiklarna i fråga låg kvar på Nordfront även efter bytet av ansvarig utgivare – ett tillhandahållande som därmed Larsson bär ansvaret för.

De 41 nämnda artiklarna, samt ytterligare sex av de 48 publiceringar som förundersökningen omfattar, består av s.k. kamprapporter där avbilder av Adolf Hitler i någon form förekommer. Förundersökningen omfattar också en insändare där invandrare beskrivs som ”främmande parasiter” som ”förgriper sig på ursprungsbefolkningen så gott de bara kan”. Sistnämnda artikel ingår också i det kommande åtalet mot Lärkestål, men har tillhandahållits på Nordfront även efter Larsson tog över som ansvarig utgivare.

Larsson står redan åtalad för hets mot folkgrupp efter att ha utropat ’hell seger’ på en manifestation mot antisemitism i Stockholm den 20 december 2017. Som kuriosa kan nämnas att även Larssons partner, också medlem i Nordiska motståndsrörelsen, väntar åtal för två fall av hets mot folkgrupp efter anmälningar från Juridikfronten.

Det får hållas troligt att ett eventuellt åtal beror på utfallet i rättegången mot Lärkestål, som omfattar liknande publiceringar (och i ett fall samma artikel) som förundersökningen mot Larsson. Avsnitt lär få anledning att återkomma i ämnet.